Privacybeleid

De website van Roger's Fijnkost is eigendom van BVBA Geurig en Warm.
 
Klanten kunnen zich aanmelden via een aangemaakte account.
 
Ingevolge de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de wet op de e-handel kunnen de account-gegevens op vraag van de klant steeds gewijzigd of geschrapt worden.
 
De verkregen gegevens van klanten worden uitsluitend gebruikt in het kader van het uitvoeren van de doelstellingen van Roger's Fijnkost.
 
Vermits er regelmatig wettelijke veranderingen plaatsvinden inzake privacy, kan deze privacy verklaring aangepast worden zonder kennisgeving aan de gebruikers van de website.